0240–592870 info@folkepersienn.se

Solskärmar

En fast solavskärmning ger en effektiv skuggning av Dina fönster med ett behagligt inomhusklimat som resultat.